data aktualizacji: 24-11-2015, 10:19

Co oznacza odbiór częściowy instalacji wodociągowej


wyświetleń: 5136Co oznacza odbiór częściowy instalacji wodociągowej


Odbiorowi częściowemu poddaje się te ele­menty instalacji, które zostają zakryte albo są zabudowywane w następstwie kolejnych robót (np. w bruz­dach lub wykopach) i których w związku z tym nie można sprawdzić albo których sprawdzenie jest trudniejsze w chwili  końcowego odbioru. Z każdym razem po dokonaniu częściowego odbioru, należy przygotować odpowiedni protokół i dokonać właściwego wpisu do dziennika budowy.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet