data aktualizacji: 24-11-2015, 10:08

Co powinna zawierać umowa o przyłączeniu do sieci gazowej


wyświetleń: 3156Co powinna zawierać umowa o przyłączeniu do sieci gazowej


Umowa o przyłączeniu do sieci gazowej musi określać termin w jakim przyłączenie zostanie zrealizowane oraz koszt takiej operacji. Ponadto powinna wskazywać rozgraniczenie pomiędzy własnością sieci danego przedsiębiorstwa energetycznego a instalacją, która będzie własnością przyłączanego. W umowie musi być również określony zakres prac niezbędnych do wybudowania przyłącza, wymagania odnośnie odpowiedniego zlokalizowania i ustalenia parametrów w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, a także warunki udostępnienia zakładowi energetycznemu terenu nieruchomości, w celu wykonania niezbędnych instalacji. 

Wreszcie umowa musi zawierać planowany termin sporządzenia osobnej umowy na dostarczenie gazu w określonej ilości oraz określać konkretną moc przyłączeniową.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet