data aktualizacji: 24-11-2015, 10:13

Co to jest kubatura budynku


wyświetleń: 23927Co to jest kubatura budynku


W zależności od przyjętego wariantu, należy rozróżnić kubaturę brutto i netto. Pierwszą stanowi przestrzeń utworzona przez zewnętrzne powierzchnie elementów ograniczających budynek. Z kolei objętość kubatury netto wynika z wewnętrznych powierzchni tych elementów. Jednostką miary kubatury budynku jest metr sześcienny, a konkretną jej wartość zapisuje się z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku.

Aby obliczyć kubaturę brutto należy pomnożyć powierzchnię całkowitą kondygnacji przez wysokość. W przypadku wyliczenia kubatury netto, trzeba pomnożyć powierzchnię netto kondygnacji przez odległość zawartą pomiędzy posadzką i dolną powierzchnią stropu.

autor: Marcus
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet