data aktualizacji: 27-02-2017, 09:16

Co to jest obowiązująca linia zabudowy


wyświetleń: 4273Co to jest obowiązująca linia zabudowy


Jest to rodzaj linii regulacyjnej, która wyznacza obszar dopuszczalnego lub wymaganego położenia budynków. Stosuje się ją w urbanistyce w celu zachowania spójności danego terenu. Linia zabudowy należy do grupy parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, określanych obowiązkowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dokładne definicje oraz wymagania co do wyznaczanie tego typu linii zawarte są w dokumentacji każdej gminy, która posiada plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku powyższego dokumentulinia zabudowy wyznaczana jest w decyzji o warunkach zabudowy.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet