dimplex

data aktualizacji: 24-11-2015, 10:23

Co to są kotły kondensacyjne i jak działają


wyświetleń: 2943Co to są kotły kondensacyjne i jak działają


Kotły kondensacyjne spełniają podstawowe wymaganie dotyczące lepszego zużycia energii przy zmniejszonym ryzyku negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Urządzenia tego rodzaju odznaczają się 100% sprawnością. Aby mogło nastąpić zjawisko kondensacji pary wodnej, temperatura spalin musi mieścić się w górnej granicy wynoszącej maksymalnie 57°C. Wówczas sprawność ko­tła zostaje zwiększona o ok. 10%, jeśli porówna się ją z ko­tłami tradycyjnymi.

Sprawność kotłów kondensa­cyjnych rośnie wraz ze spadkiem temperatu­ry wody powrotnej do poziomu niższego niż 30°C, wymaga to jednak zwiększenia po­wierzchni grzejnej grzejników. Kotły kondensacyjne posiadają zamkniętą komorę spalania. Powietrze, które doprowadzone zostaje do palnika zostaje wstępnie podgrzane przy pomocy spalin, a jego ilość jest precyzyjnie regulowa­na.

autor: Kamil
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet