data aktualizacji: 24-11-2015, 10:46

Co to są papy izolacyjne


wyświetleń: 3319Co to są papy izolacyjne


Papy zwykłe na osnowie z włókna szklanego czy poliestrowego są materiałami dość sztywnymi, które wymagają równego podło­ża. Przy ich układaniu należy pamiętać o wcze­śniejszym zagruntowaniu powierzchni, równo­miernym rozłożeniu masy klejącej, przykleje­niu pierwszej warstwy papy oraz  powtórnym rozło­żeniu masy klejącej a następnie przyklejeniu drugiej war­stwy papy.

Wydłużalność przy rozciąganiu pap na osno­wie z tektury oraz z włókna szklanego wynosi jedynie 2%, stąd przy wywinię­ciu pod kątem prostym papy ulegają spękaniu. Dlatego też trzeba wykonywać  zaokrąglenia w narożach. O wiele elastyczniejsze są pa­py na osnowie poliestrowej. W ich przypadku wydłużalność wynosi 40%.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet