data aktualizacji: 24-11-2015, 10:41

Co to są wyłączniki nadmiaroprądowe


wyświetleń: 3533Co to są wyłączniki nadmiaroprądowe


Wyłączniki nadmiarowoprądowe nazywane są też bezpiecznikami lub korkami i stanowią aparaturę zabezpieczającą instalację elektryczną. Ich zadaniem jest ochrona każ­dego z obwodów elektrycznych przed przeciążeniem w sytuacji, kiedy zo­staną do niego przyłączone urządzenia o zbyt dużej mocy lub gdy w obwodzie wystąpi zwarcie. W starych instalacjach funkcję tego zabezpieczenia pełnią zazwyczaj tradycyjne bez­pieczniki, w których po takim zdarzeniu trzeba wymieniać wkładkę topikową. Natomiast w nowych zastosowanie znajdują wyłączniki nadprądowe.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet