data aktualizacji: 27-11-2015, 08:31

Czy remont wymaga pozwolenia na budowę


wyświetleń: 3929Czy remont wymaga pozwolenia na budowę


Zgodnie z prawem budowlanym remont budowlany to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Taką ingerencję w budynek należy zgłosić w starostwie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem planowanych robót oraz wyszczególnieniem rodzajem, zakresem i sposobem wykonywania robót budowlanych. Wymagane jest również oświadczenie o prawie rozporządzania ową nieruchomością.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet