data aktualizacji: 03-09-2020, 05:03

Czy warto mieć instalację odgromową


wyświetleń: 3737Czy warto mieć instalację odgromową


Prawidłowe wykonanie instalacji odgromowej zapewnia bezpieczne odprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemi, chroniąc budynek przed pożarem, a jego mieszkańców przed porażeniem. W Polsce nie ma obowiązku montowania tego typu instalacji. Jest ona dobrowolna, jednak powinna być zaprojektowana i wykonana z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Instalację odgromową zaleca się stosować szczególnie w przypadku wysokich budynków, z palnym pokryciem dachu, wolnostojących oraz w terenie górskim.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie konieczność stosowania instalacji odgromowej wynika z zależności pomiędzy spodziewaną częstotliwością bezpośrednich wyładowań trafiających w obiekt (Nd), a średnią roczną częstotliwością wyładowań (Nc). Urządzenie piorunochronne wymagane jest w przypadku, gdy Nd > Nc.

WAŻNE! Ochrony wymaga instalacja fotowoltaiczna. W tym celu najczęściej stosuje się ochronniki przepięć.


zdjecie: PawbolInne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet