data aktualizacji: 24-11-2015, 10:08

Czy zewnętrzna ściana domu bez otworów okiennych i drzwiowych, może zostać postawiona przy samej granicy działki


wyświetleń: 4718Czy zewnętrzna ściana domu bez otworów okiennych i drzwiowych, może zostać postawiona przy samej granicy działki


Można w ten sposób budować, jeśli nie wyklucza tego podjęta wcześniej decyzja o warunkach zabudowy dla tego miejsca. W innym wariancie dopuszcza się taką budowę po stwierdzeniu, że na działce sąsiada został już wybudowany obiekt, którego ściana jest postawiona wzdłuż tej granicy oraz że stawiana aktualnie ściana budynku będzie w całości przylegała do sąsiedniego obiektu.

Poza tym budowany dom powinien mieć w pasie szerokim na 3 m, licząc od granicy działki, wymiary nie przekraczające parametrów sąsiedniego obiektu (w tym odpowiednią wysokość).
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet