data aktualizacji: 24-11-2015, 10:28

Czym jest instalacja elektryczna


wyświetleń: 3803Czym jest instalacja elektryczna


Za instalację elektryczną uważa się sieci elektroenergetyczne, których napięcie nie przekracza 1 kV. W sieciach tego rodzaju stosuje się gołe, izolowane przewody bądź przewody szynowe, układane na stałe w pomieszczeniach albo poza nimi, razem z rozdzielnicami oraz całym sprzętem, nie wyłączając ochrony przeciwporażeniowej i konstrukcji mocujących.

Instalacje stanowią część sieci, która obejmuje urządzenia elektryczne, wykorzystywane do bezpośredniego połączenia odbiorników elektrycznych z siecią rozdzielczą. W zależności od rodzaju odbiorników, instalacje dzieli się na oświetleniowe oraz siłowe.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet