data aktualizacji: 24-11-2015, 10:25

Czym jest instalacja gazowa i z jakich elementów się składa


wyświetleń: 6669Czym jest instalacja gazowa i z jakich elementów się składa


Instalację gazową stanowią przewody gazowe w domu razem z odpowiednią armaturą i wyposażeniem gazowym. Za miejsce początkowe instalacji uznaje się połączenie z głównym kurkiem, który służy do odcinania tej instalacji od przyłącza. Natomiast zakończenie instalacji stanowią konkretne urządzenia gazowe.

Instalacja gazowa domu jednorodzinnego składa się z przyłącza, kurka głównego, dopływu rozdzielczego, pionu oraz przewodów użytkowych, skierowanych do urządzeń gazowych.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet