data aktualizacji: 18-12-2020, 08:55

Czym jest ulga termomodernizacyjna i jak odnosi się do montażu paneli fotowoltaicznych?


wyświetleń: 59816Czym jest ulga termomodernizacyjna i jak odnosi się do montażu paneli fotowoltaicznych?


Instalacje fotowoltaiczne objęte są nie tylko programami dotacyjnymi, lecz także niezależną od nich ulgą termomodernizacyjną. Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z niej w kilku przypadkach. W jakich? Komu przysługuje? Wyjaśniamy!

Właściciele domów mogą odliczyć zainstalowane panele fotowoltaiczne od podatku dochodowego. Ulga przysługuje od 1 stycznia 2019 roku.

 

Ulga termomodernizacyjna – co wchodzi w jej zakres?

 

Ulga termomodernizacja pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki, które zostały poniesione podczas realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Jak podaje ksiegowosc.infor.pl, jako przedsięwzięcia termoizolacyjne traktuje się ulepszenia, dzięki którym zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych; ulepszenia wpływające na ograniczanie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła; wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła oraz całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W zakres ulgi wchodzi koszt paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem oraz montażem instalacji. Dokładne wyjaśnienie terminu „przedsięwzięcie termoizolacyjne” znajduje się w art. 2 pkt 2 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

Ulga termomodernizacyjna – kogo i co obejmuje?

 

Ulga termomodernizacyjna obejmuje:

  • Właścicieli bądź współwłaścicieli domu jednorodzinnego (budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej bądź grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość). Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
  • Inwestycje w wybudowanych już budynkach (nie obejmuje tych będących dopiero w budowie);
  • Inwestycje w instalacje wybudowane w innych budynkach niż dom (np.: w garażu, obiekcie gospodarczym), o ile technologia docelowo służy budynkowi mieszkalnemu.
  • Sytuacje, gdy podatnik będący właścicielem budynku mieszkalnego wydzielił lokal użytkowy na działalność gospodarczą. Warunek jak powyżej: lokal nie może przekraczać 30% powierzchni całego budynku.
  • Podatnika będącego właścicielem budynku wolnostojącego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w którym nie został wydzielony żaden lokal, a pokoje są wynajmowane turystom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czym jest ulga termomodernizacyjna

 

Ulga termomodernizacyjna – komu przysługuje?

 

Kwota odliczenia przy korzystaniu z ulgi podatkowej nie może przekraczać 53 tys. zł. U małżeństw limit dotyczy każdego małżonka z osobna (czyli łącznie wynosi 106 tys. zł). Natomiast odliczenie obejmuje nie jedno, a wszystkie przedsięwzięcia realizowane w budynkach, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik. Jeśli budynek ma kilku współwłaścicieli, na każdego z nich przypada maksymalnie 53 tys. zł ulgi. W przypadku gdy kwota jest wyższa od rocznego dochodu, powstałą nadwyżkę można odliczyć w kolejnych latach (w terminie nie dłuższym niż 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek) – podaje podatki.gov.pl. Osoba starająca się o odliczenie musi mieć tytuł prawny do nieruchomości.

  • Wysokość wydatków jest ustalana na podstawie faktur, przy czym liczy się kwota brutto. Faktura powinna być wystawiona po 1 stycznia 2019 roku.
  • Projekt należy zakończyć w ciągu trzech lat (liczone jak powyżej – od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek).
  • Podatnik nie jest zobowiązany prawnie do przeprowadzenia audytu energetycznego, w tym także przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  • Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia w ciągu trzech lat, jest zobowiązany do zwrotu ulgi.

 

Odliczenie paneli od podatku a programy dotacyjne

 

Instalacje paneli fotowoltaicznych objęte są różnymi programami, np. „Czyste powietrze” i „Mój prąd”, które pozwalają uzyskać dofinansowanie (więcej o dofinansowaniu tutaj). Ulga termomodernizacyjna działa niezależnie od tych dwóch wskazanych. W przedsięwzięciach część kosztów jest finansowana przez programy, część ponosi się z własnej kieszeni. I właśnie te ostatnie koszty można odliczyć od podatku. To logiczne, gdyż trudno oczekiwać odliczenia wydatków, których się nie poniosło (dofinansowanie). Wydatki są liczone także, gdy inwestycja została sfinansowana pożyczką lub kredytem.

Czym jest ulga termomodernizacyjna

 

Jak odliczyć podatek?

 

Odliczenie kosztów związanych z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych wykonuje się na formularzu podatkowym PIT/O za rok, w którym zostały poniesione. Dokument jest załącznikiem dla deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28. Nie ma konieczności dołączania rachunków i faktur. Natomiast należy je przechowywać przez 5 lat.

Nowe regulacje prawne to kolejny krok w rozwoju ekologicznych technologii, w tym instalacji fotowoltaicznych. Przy wdrażaniu zaleca się skorzystać z usług renomowanych firm montażowych, np.: Stilo Energy. Warto zagłębić się w temat dostępnych programów dotacyjnych, a także ulg podatkowych, takich jak powyższa ulga termomodernizacyjna.


Źródła:
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/2947070,Ulga-termomodernizacyjna-kto-moze-skorzystac-jak-i-kiedy-rozliczyc.html
https://wysokienapiecie.pl/25728-jak-odliczyc-panele-fotowoltaiczne-od-podatku/
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

źródło: StiloenergyInne artykuły w dziale:

konkurs fotograficzny nasze kuchnie 2021


© Copyright 2012-2021 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet