data aktualizacji: 14-03-2022, 09:36

Ulga termomodernizacyjna - czym jest? Jej stosunek do montażu paneli fotowoltaicznych


wyświetleń: 67349Ulga termomodernizacyjna - czym jest? Jej stosunek do montażu paneli fotowoltaicznych


Coraz więcej rozwiązań dotyczących poprawy jakości życia skupia się wokół ochrony środowiska. To, w jakim otoczeniu żyjemy, ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie, a także zdrowie. Obecnie głównym celem naszego kraju jest ograniczenie smogu oraz poprawa stanu powietrza. Aby obywatele czynnie włączali się w organizację lepszego jutra, rząd stara się zachęcić ich do inwestowania w opcje bezpieczne dla środowiska. Ulga termomodernizacyjna to jeden ze sposobów.

 

Co wchodzi w zakres ulgi termomodernizacyjnej?

 

Ulga termomodernizacyjna polega na zmniejszeniu kosztów instalacji fotowoltaicznych poprzez odliczenie od podatku wydatków poniesionych w związku z termomodernizacją budynku. Przysługuje ona od 1 stycznia 2019 roku. W zakres ulgi wchodzi koszt paneli fotowoltaicznych, osprzęt i montaż instalacji.

Termomodernizacja budynku to:

 • Ulepszenia, poprzez które zmniejszeniu ulega zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania wody użytkowej oraz budynków mieszkalnych
 • Ulepszenia, które mają wpływ na ograniczanie strat energii pierwotnej w sieciach lokalnych ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła zasilających je
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła
 • Zmiana źródeł energii - częściowa lub całkowita - na odnawialne źródła
 • Zastosowanie kogeneracji wysokosprawnej

 

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

 

 • Podczas korzystania z ulgi podatkowej kwota odliczenia to maksimum 53 tys. zł. W przypadku małżeństwa ta kwota liczona jest jako razy dwa, czyli 106 tys. zł.
 • Odliczenie obejmuje wszystkie realizowane w budynkach przedsięwzięcia podatnika
 • Jeśli jest kilku współwłaścicieli budynku, najwyższa wartość ulgi, jaka przypada na każdego to 53 tys. zł.
 • Kiedy dochód roczny jest niższy od kwoty, w kolejnych latach można odliczyć tę nadwyżkę - nie może minąć więcej niż 6 lat od końca roku podatkowego, podczas którego został poniesiony pierwszy wydatek.
 • Podatnik musi zrealizować przedsięwzięcie w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, poniesionego pierwszego wydatku. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, ulga będzie musiała zostać zwrócona. Czarno-biały panel fotowoltaiczny

fot.: Schiedel - BEM-355W  White/Black

 

Kogo i co obejmuje ulga termomodernizacyjna?

 

Ulga termomodernizacyjna obejmuje:

 • Inwestycje w budynkach - tych już wybudowanych, a nie tych, które dopiero są w budowie.
 • Właścicieli domu jednorodzinnego oraz współwłaścicieli - dopuszczalne jest wydzielenie najwyżej dwóch mieszkalnych lokali lub jednego i użytkowego lokalu o powierzchni, która nie przekracza 30% powierzchni całego budynku.
 • Właściciela budynku wolnostojącego, który ma na celu zaspokajanie mieszkaniowych potrzeb, a pokoje wynajmowane są poprzez prowadzoną gospodarczą działalność.
 • Inwestycje w instalacje, które są wbudowane w innych niż dom budynkach takich jak obiekty gospodarcze czy garaże. Technologia musi służyć docelowo mieszkalnemu budynkowi.
 • Sytuacje, gdy właściciel mieszkalnego budynku wydzielił na gospodarczą działalność lokal użytkowy. Powierzchnia lokalu nie może przekraczać 30% całościowej powierzchni budynku.
 • Ulgę termomodernizacyjną za zakup i montaż paneli fotowoltaicznych należy rozliczyć na formularzu podatkowym PIT/O za rok, w którym ponieśliśmy koszty (bez dołączania faktur, ale to owe należy przechowywać przez 5 lat) przy składaniu deklaracji podatkowej (dotyczy osób rozliczających się za pomocą formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28).

 

Programy dotacyjne na fotowoltaikę

 

Schemat programu Mój Prąd

fot.: 4 ECO - program „Mój Prąd"

Od podatku można odliczyć tylko te koszty, które poniesiono z własnej kieszeni. Można jednak dostać dodatkowe dofinansowanie na instalacje paneli fotowoltaicznych, które także pokryje część kosztów. Można je uzyskać z pomocą różnych programów takich jak „Mój prąd" i „Czyste powietrze”.

Warunki dofinansowania programu

fot.: 4 ECO - program „Czyste powietrze" - więcej informacji o programie tutaj

 

 

ZOBACZ TAKŻE

źródło: 4 ECO, Schiedel


Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet