data aktualizacji: 24-11-2015, 10:41

Czym się różni system scentralizowany od zdecentralizowanego


wyświetleń: 9630Czym się różni system scentralizowany od zdecentralizowanego


System inteligentny może zostać scentralizo­wany, wtedy wymiana informacji odby­wa się za pośrednictwem głównego modułu. Taki układ łatwiej można przeprogramo­wać, chociaż ewentualna awaria centralnego systemu sterowania oznaczać może wyłączenie całej instalacji.

Natomiast w systemie zdecentralizowanym po­szczególne urządzenia, chociaż tworzące jedną sieć, w sposób niezależny od siebie interpretują docierające sygnały i w odpowiedni sposób zmieniają swoje działanie. Dzięki temu ewentualna usterka wyklucza z użycia jedynie uszkodzone urządzenie.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet