data aktualizacji: 18-10-2021, 04:39

Deklaracja o źródłach ciepła - kogo dotyczy, gdzie składać, jakie kary


wyświetleń: 28697Deklaracja o źródłach ciepła - kogo dotyczy, gdzie składać, jakie kary


Na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, której zadaniem będzie realizacja polityki antysmogowej poprzez ewidencję źródeł ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych, biurowych, publicznych i przemysłowych. Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje zatem konieczność zgłaszania urządzeń grzewczych. Właściciel czy zarządca budynku jest zobowiązany do zgłoszenia źródła ciepła, które wykorzystywane jest do ogrzewania obiektu.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała w celu poprawy jakości powietrza - likwidacji głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji, które powodują smog.

Obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) podlegają takie źródła ciepła jak:
kotły, na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piec kaflowy na węgiel, pellet czy drewno, kuchnia węglowa, kocioł, bojler, podgrzewacz gazowy, kocioł olejowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny czy kolektory słoneczne.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji do CEEB?


Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na:

  • właścicielu, bądź jednemu ze współwłaścicieli budynku - jeśli jest to budynek jednorodzinny,
  • zarządcy budynku - jeśli jest to budynek wielorodzinny.


W przypadku mieszkania w bloku, w którym jest zarządca, to on ma obowiązek złożenia deklaracji, jeśli zaś w mieszkaniu posiada się indywidualne źródło ciepła np. kominek, wtedy deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Kto składa deklarację, jeśli jest więcej niż jeden właściciel nieruchomości?
W przypadku współwłasności nieruchomości występuje tzw. odpowiedzialność solidarna, oznacza to, że jeśli jeden ze współwłaścicieli złożył deklarację, uznaje się, że obowiązek ten został spełniony i drugi już nie musi jej składać.

Kto składa deklarację, jeśli nie żyje właściciel budynku, a nie ma uregulowanej sytuacji prawnej i budynek jest zamieszkiwany przez inne osoby ?
W takiej sytuacji nie ma zobowiązanego do złożenia deklaracji.

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można złożyć:

przez internet na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/

w formie papierowej

Do złożenia deklaracji w formie elektronicznej wymagany jest:

  • profil zaufany bądź
  • dowód elektroniczny

Wypełnioną deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub wysłać listem

 

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

  • W przypadku budynków powstałych przed 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy. Termin upływa zatem 30 czerwca 2022.
  • W przypadku obiektów nowopowstałych, czyli po 1 lipca termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ogrzewania.


Jakie informacje znajdują się w deklaracji?

1) rodzaj budynku oraz dane adresowe budynku;
2) rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku;
3) dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (właściciela, współwłaściciela bądź zarządcę budynku);
4) dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (jeżeli jest inny niż adres budynku).

Co w sytuacji, kiedy właściciel budynku ogrzewa dom za pomocą dwóch źródeł, czy w deklaracji powinien zaznaczyć oba?
Właściciel domu powinien zgłosić w deklaracji wszystkie źródła ogrzewania.

Ile deklaracji należy złożyć, jeśli jest się zarządcą budynku, w którym jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach?
Jedną deklarację, w której jest możliwość zaznaczenia wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Gdzie można znaleźć informację o klasie kotła?
Klasa kotła umieszczona jest na tabliczce znamionowej znajdującej się z boku kotła lub w instrukcji obsługi kotła.

Deklaracja została błędnie wypełniona - co dalej ?
Poprawność wprowadzonych danych będzie weryfikowana np. przez kominiarza, który przeprowadza przegląd komina. Potwierdzi, uzupełni lub dokona modyfikacji informacji wskazanych w deklaracji.

Kary za niezgłoszenie źródła ciepła

W przypadku niezgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków istnieje możliwość nałożenia kary grzywny, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

 

 
źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

zdjecie: Urząd Gminy ŁącznaInne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet