data aktualizacji: 24-11-2015, 10:37

Do czego służy centrala alarmowa


wyświetleń: 4058Do czego służy centrala alarmowa


Centrala alarmowa zajmuje się zbieraniem i interpretowaniem informacji, jakie docierają z czujek. W centrali następuje ostateczne włączenie alarmu. Z niej też odchodzi sygnał o włama­niu, który następnie przekazywany jest do agencji ochroniarskiej zabezpieczającej teren posesji i domu. Centrale stanowią newralgiczny punkt systemu alarmowego i dlatego należy je instalować w miejscu, do którego włamywacz będzie miał utrudniony dostęp. Centrala alarmowa posiada specjalny tryb awaryjny, który w razie braku podstawowego zasilania przełącza centralę alarmową na pracę akumulatorową.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet