data aktualizacji: 24-11-2015, 10:20

Gdzie należy umieszczać zawory odcinające instalacji wodociągowej


wyświetleń: 8017Gdzie należy umieszczać zawory odcinające instalacji wodociągowej


Zawory odcinające powinno się zakładać na połączeniu wodociągowym zlokalizowanym za wodomierzem jako zawór główny, w miejscach rozgałęzień przewodów rozdzielczych, w urządzeniach podnoszących ciśnienie wody i urządzeniach jej centralnego podgrzewania.

Zawory te powinny zostać zakładane w powiązaniu z urządzeniami pomiarowymi, w miejscu, które umożliwia odcinanie dopływu wody do pionu, na odgałęzieniach od pionu do punktów czerpalnych, w miejscach pozwalających odcinać dopływ wody do punktów czerpalnych.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet