data aktualizacji: 24-11-2015, 10:06

Ile kosztuje przyłącze wodociągowe


wyświetleń: 5897Ile kosztuje przyłącze wodociągowe


Na sumę kosztów związanych z wykonaniem przyłącza składa się kilka osobnych płatności. Koszt samej budowy rozpoczyna się od około 4000 zł. Poza tym należy uwzględnić koszt wykonania projektu przyłącza wraz z zagospodarowaniem działki (od 1000 zł w górę), opłaty związane z pracami geodezyjnymi (do 1000 zł), koszty formalnego przyłączenia do sieci (nawet 2000 zł), pomniejsze opłaty odnośnie wydania warunków zaopatrzenia w wodę, uzgodnienia projektu we właściwym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym czy odbioru końcowego (po 100 zł).

Osobna kwota dotyczy też ewentualnego projektu zmiany organizacji ruchu, związanej z zajęciem pasa drogowego (nie mniej niż 500 zł).
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet