data aktualizacji: 24-11-2015, 12:05

Ile próchnicy zawiera ziemia w ogrodzie


wyświetleń: 3260Ile próchnicy zawiera ziemia w ogrodzie


Zawartość próchnicy w ziemi ogrodowej może być bardzo różna i zależy od rodzaju wykorzystywanej ziemi. W glebach torfowych próchnicy jest najwięcej, a jej udział potrafi przekroczyć 15%. Najsłabiej wygląda sytuacja w przypadku gleb ilastych i piaskach. Tam udział próchnicy jest minimalny i kształtuje się na poziomie poniżej 1%. W glebach gliniastych próchnica zajmuje 2% składu ziemi. Przekładając to wprost na warunki ogrodowe, to przy wieloletnich uprawach udział próchnicy w typowej ziemio grodowej może wynosić 4-5% objętości uprawianego gruntu, choć potrafi sięgać nawet 11-12%.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet