data aktualizacji: 18-10-2021, 05:04

Instalacja fotowoltaiczna - koszty, dofinansowanie, zwrot inwestycji


wyświetleń: 1209Instalacja fotowoltaiczna - koszty, dofinansowanie, zwrot inwestycji


Fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością, wynika to przede wszystkim z rosnących cen energii oraz chęcią dbania o środowisko. Jakie koszty wiążą się z instalacją paneli fotowoltaicznych, czy można skorzystać z dofinansowania na panele fotowoltaiczne, po ilu latach inwestycja się zwraca - to najczęściej poruszane kwestie przed podjęciem decyzją o instalacji odnawialnych źródeł energii - do których zalicza się panele fotowoltaiczne.

 

Koszty fotowoltaiki

 

Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wiąże się z dość dużym jednorazowym wydatkiem, ale należy pamiętać, że jest to inwestycja na lata, w związku z tym koszt instalacji należy rozpatrywać w kontekście długoletniego użytkowania. Cena instalacji paneli fotowoltaicznych waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Decydując się na montaż fotowoltaiki pod uwagę, należy wziąć koszty:
- modułów fotowoltaicznych,
- falownika (inwertera),
- dostawy i montażu,
- podatku VAT:
-> 8% - dla właścicieli domów jednorodzinnych do 300 m2 oraz mieszkań do 150 m2,
-> 23% dla firm.

Ceny fotowoltaiki uzależnione są od rozmiaru instalacji i od jakości użytych materiałów.

Wybierając rozmiar paneli fotowoltaicnzych, należy zastanowić się nad jej przeznaczeniem. Jak obliczyć rozmiar paneli fotowoltaicznych, czyli ile kWp potrzebujemy?

 • zakłada się, że posiadając jedną połać dachu po stronie południowej albo dach płaski - za każde wydane 45 zł na rachunki za energię elektryczną rekomenduje się 1 kWp mocy paneli fotowoltaicznych, czyli wydając na rachunki 100 zł miesięcznie za prąd, w przypadku dachu skierowanego na południe, bez zacienienia, potrzebne będzie więcej niż 2 kWp instalacji.

 

cena
moc
100 zł/mc  2,3 kWp
200 zł/mc  4,5 kWp
300 zł/mc  6,7 kWp
400 zł/mc  8,9 kWp
500 zł/mc  11,2 kWp

 

 • jeśli posiada się dach dwuspadowy w kierunkach na wschód i zachód, należy przyjąć ok. 42 zł za 1kWp,
 • w przypadku komina albo innego źródła zacienienia to 1 kWp pokryje między 30 a 40 zł miesięcznego rachunku.

 

Cena składowa instalacji fotowoltaicznej:

- ok. 80% koszty urządzenia (paneli fotowoltaicznych, falownika (inwertera), przewodów i konstrukcji nośnej),

- 20% koszty montażu i robocizny.


Wybierając instalatora, należy zwrócić uwagę na kwestie takie jak:

 • jego doświadczenie (jak dużo instalacji zamontował, od kiedy działa na rynku) oraz
 • opinie klientów.

Są to bardzo istotne kwestie z tego względu, że właściwy montaż i podłączenie do sieci paneli fotowoltaicznych (bez względu na cenę) wpływa na ich użyteczność i prawidłowe działanie. Dlatego decydując się na instalację fotowoltaiczną, trzeba kierować się nie tylko jakością i ceną paneli fotowoltaicznych, ale także instalatorem.

Na cenę paneli fotowoltaicznych wypływ mają typy ogniw. Wyróżnia się ogniwa monokrystaliczne, polikrystaliczne i amorficzne. W zależności od rodzaju ogniwa inna jest efektywność i cena.

Ogniwa monokrystaliczne - mają najwyższe ceny i jednocześnie cechują się najwyższą sprawnością 16-20%. Idealnie sprawdzą się w miejscach, gdzie jest mała powierzchnia dachu, ponieważ mniejsza ilość paneli zbudowanych z tych ogniw wyprodukuje identyczną ilość energii elektrycznej, co większa liczba paneli zbudowana z ogniw o niższej jakości.

Ogniwa polikrystaliczne - są najczęściej montowane w małych instalacjach prokonsumenckich, charakteryzują się niejednolitą powierzchnią, w której dostrzegalne są kryształy krzemu. Ich cena jest niższa z powodu niższej jakości materiałów, z których są zbudowane. Sprawność ogniw polikrystalicznych wynosi 14-17%. Są dobrym rozwiązaniem, jeśli posiada się dużą powierzchnię dachu.

Amorficzne ogniwa fotowltaiczne - są to ogniwa cienkowarstwowe, mają najniższe ceny, ze względu na najmniejszą sprawność 8-12 %. Zbudowane są z amorficznego kryształu krzemu. Najczęściej wykorzystuje się w dużych farmach fotowoltaicznych.

Cena falownika

Falownik (inwerter) ma za zadanie zamianę prądu stałego wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne na prąd zamienny. Inwerter to złożony sprzęt i zazwyczaj zużywa się dużo szybciej niż same panele, dlatego nie warto na nim oszczędzać. Usterka inwertera sprawi, że cała instalacja przestanie działać.
Na cenę inwertera wpływ mają:
- rodzaj
- długość gwarancji
- marka

Droższe falowniki zwykle mają możliwość przedłużenia gwarancji, w wersji standardowej jest to zazwyczaj 5 lat, ale chcąc ją rozszerzyć, można uzyskać nawe 20 lat gwarancji. Tańsze falowniki zwykle nie oferują takiej możliwości.


Dlaczego gwarancja jest ważna?


Z praktyki wynika, że falownik może pracować od 12-15 lat, zanim zacznie się psuć - tańsze falowniki zazwyczaj po tym okresie nadają się już tylko do wyrzucenia, natomiast w droższych wystarczy wymienić zepsutą część, by mogły dalej działać przez kolejne kilka lat.

Dodatkowo do kosztów paneli fotowoltaicznych należy doliczyć koszty eksploatacji: mycie paneli i przeglądy (kilkaset złotych rocznie) oraz możliwość wykupienia ubezpieczenia.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?
Przyjmuje się, że dobrej jakości instalacja to koszt między 4 a 6 tys. zł. za każdy 1 kWp. Ile kWp jest  potrzebne? Za każde wydane 45 zł miesięcznie na prąd policz 1 kWp instalacji.


W zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej kwota, jaką należy przeznaczyć, waha się w graniach:

 • instalacja fotowoltaiczna 4 kW - od 15 do 22 tys. zł włącznie z podatkiem VAT w wysokości 8%,
 • instalacja fotowoltaiczna 5 kw - od 20 do 30 tys. zł włącznie z podatkiem VAT w wysokości 8%,
 • instalacja fotowoltaiczna 6 kw - od 22 do 36 tys. zł włącznie z podatkiem VAT w wysokości 8%,
 • instalacja fotowoltaiczna 10 kw - od 35 do 55 tys. zł włącznie z podatkiem VAT w wysokości 8%.

 

Cena jest uzależniona od jakości wybranych materiałów i producenta.

 

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaiki


Decydując sie na instalacje fotoltaiczną, można skorzystać z dofinansowania na jej montaż.


Programy, oferujące dopłaty do instalacji paneli fotowoltaicznych:


Mój Prąd 3.0

Program wystartował 1 lipca 2021 r. i ma potrwać do 20 grudnia 2021 r., chyba że wykorzystanie środków nastąpi szybciej. Skierowany jest do prosumentów - czyli osób, które jednocześnie wytwarzają i zużywają energię elektryczną, korzystając z Odnawialnych Źródeł Energii. Wyprodukowaną nadwyżkę prądu przekazuje się do sieci energetycznej, a potem można odebrać 70-80% tej nadwyżki. Kwota dofinansowania w Programie Mój Prąd 3.0 wynosi do 3000 zł.
Dotyczy już powstałych instalacji i podłączonych do sieci elektroenergetycznej o mocy od 20 do 10 kW i instalacja przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.


- Ulga termomodernizacyjna - została wprowadzona 1 stycznia 2019 r., aby móc z niej skorzystać, trzeba odliczyć określoną kwotę w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki na instalację. Ulga przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynków jednorodzinnych. Przyznawana jest za wykonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, do którego zalicza się montaż instalacji fotowoltaicznej.

Odliczenie kosztów instalacji od podatku nie może wynieść więcej niż 53 tys. zł. w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć w poszczególnych budynkach.

Ważne:
Jeżeli budynek jest w trakcie budowy, nie ma możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.
Jeżeli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia w ciągu 3 lat, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi.

Program Argoenergia

Program mający na celu zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w sektorze rolniczym. Z programu mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
 • osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)Wysokość dofinansowania zależna jest od mocy instalacji:
- instalacja o mocy od 10 do 30 kW - możliwe jest uzyskanie do 20% kosztów całej instalacji, ale nie więcej niż 15 tys. zł.
- instalacja o mocy od 30 do 50 kW - możliwe jest uzyskanie do 13% kosztów całej instalacji, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Najważniejsze warunki dofinansowania:

 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.


Program Czyste Powietrze


Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starych pieców oraz termomodernizację budynków. Program skierowany jest do osób fizycznych będących - właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych,
- lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Kwota dofinansowania zależy od dochodów w gospodarstwie domowym:

- dla jednoosobowych gospodarstw domowych dochód nie może przekraczać 1960 zł miesięcznie - dla wieloosobowych gospodarstw dochód nie może przekraczać 1400 zł/ na osobę.

Maksymalna kwota dotacji to 37 tys. zł. na całe przedsięwzięcie bądź dofinansowanie na samą mikroinstalację fotowoltaiczną do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów.

Program Energia Plus

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Beneficjentami są przedsiębiorcy. Podstawową formą wsparcia jest preferencyjna pożyczka w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością częściowego umorzenia do 10%.

Programy regionalne

W różnych województwach przewidziane są własne programy, które umożliwiają pozyskanie dofinansowania lub pożyczek na instalacje fotowoltaiczne.

 

Zwrot inwestycji - po ilu latach instalacja fotowoltaiczna się zwraca?

 

Okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od dopasowania jej mocy do zużycia prądu w budynku. Teoretycznie zakłada się, że prawidłowo dobrana instalacja powinna zwrócić się po kilku latach od montażu. Czas zwrotu instalacji zależy od poniesionych kosztów, im droższe materiały wykorzystane do jej montażu, czas ten się wydłuża, ale średnio wynosi 8-9 lat. Jeśli korzysta się z dofinansowania czas ten może być znacznie krótszy, nawet 6-7 lat.


 

autor: daga
zdjecie: Schiedel

Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet