data aktualizacji: 26-11-2015, 09:01

Jak dokonać zmiany użytkowania budynku


wyświetleń: 2947Jak dokonać zmiany użytkowania budynku


Zmiana użytkowania budynku wymaga zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, o czym mówi zapis art. 71 prawa budowlanego. W zgłoszeniu należy zamieścić odpowiedni opis wraz z rysunkiem, który określi usytuowanie obiektu. Zgłoszenie musi również zawierać krótki opis techniczny danego obiektu, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zaświadczenie właściwego organu (np. wójta lub burmistrza), potwierdzające zgodność planowego użytkowania obiektu, z ustaleniami poczynionymi w ramach miejscowego planu zagospodarowania tego terenu.

Po upływie 30 dni od chwili doręczenia zgłoszenia, w razie braku sprzeciwu urzędników, możliwe jest przystąpienie do zrealizowania całego przedsięwzięcia.

autor: Marcus
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet