data aktualizacji: 24-11-2015, 10:41

Jak działa inteligentne oświetlenie


wyświetleń: 3374Jak działa inteligentne oświetlenie


Inteligentne oświetlenie wykorzystuje zazwyczaj system składający się z dedykowanego układu sterującego oraz sieci czujników. Konkretne pomieszczenia wypo­sażone zostają w czujniki zawiadujące natężeniem światła i odczytujące obecność ludzi, z kolei ogród wyposaża się w specjalne czujniki zmierzchowe. Z czujników tych informacje przekazywane są do współpracujące­go z nimi modułu sterującego, który zajmuje się zapalaniem, gaszeniem i zmianą intensywności świecenia lamp oświetleniowych. Z kolei w chwili wjazdu auta do garażu i po opuszczeniu bramy bądź po jej podniesieniu może zapalić się oświetlenie. Podobnie przy otwieraniu bram wjazdowych światło może zapalić się także we wnętrzu domu.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet