data aktualizacji: 24-11-2015, 10:41

Jak komunikują się ze sobą poszczególne elementy instalacji inteligentnej


wyświetleń: 2613Jak komunikują się ze sobą poszczególne elementy instalacji inteligentnej


Komunikacja pomiędzy poszczególnymi częściami in­stalacji inteligentnej zazwyczaj odbywa się przewodowo. W celu komunikowania się instalacja może wykorzystywać specjalny, dodat­kowy przewód systemowy lub dodatkową żyłę zwykłego przewodu elektrycznego. W drugim przypad­ku układa się np. przewody czterożyłowe zamiast trójżyłowych. Dodatkowy przewód systemowy pozwala na jednoczesne przesyłanie wielu sygnałów, tak więc jest współdzielony przez wszystkie urządzenia. Zużywa się go w ten sposób niewiele, dlatego też na etapie układania insta­lacji warto wykonać przynajmniej samo okablowanie.

Elementy instalacji inteligentnej mogą się także komunikować bezprzewodowo. Niewątpliwą za­letą instalacji bezprzewodowych jest ła­twość montażu w istniejących budynkach oraz możliwość zmiany lokalizacji poszczególnych czuj­ników, a także umieszczenia ich w nietypowych miejscach.

autor: Marcus
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet