data aktualizacji: 24-11-2015, 10:17

Jak prowadzić przewody rozdzielcze wewnętrznej instalacji wodociągowej


wyświetleń: 3748Jak prowadzić przewody rozdzielcze wewnętrznej instalacji wodociągowej


W głównym układzie instalacji w domu zasilanym w wodę wprost z zewnętrznej sieci wodociągowej, zastosowanie znajduje dolny rozdział wody. Powoduje to, że przewody rozdzielcze prowadzi się pod stropem piwnicy. Przewody te najczęściej złożone są z głównego przewodu, który jest podwieszony pod stropem korytarza piwnicy oraz odcinków przewodów, jakie odchodzą od przewodu głównego do poszczególnych pionów.

Układ przewodów w planie zależy od umiejscowienia pionów w planach budynku. Przewody rozdzielcze należy wykonywać z niewielkim spadkiem po to, aby powietrze, które się wydziela zdołało przedostać się do pionów i zostawało usuwane w momencie czerpania wody przez armaturę.

autor: Kamil
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet