data aktualizacji: 24-11-2015, 12:41

Jak przechowywać cement


wyświetleń: 15254Jak przechowywać cement


Cement należy przechowywać według ściśle określonych norm. Przede wszystkim należy zadbać o odpowiedni okres magazynowania określony na opakowaniu (łącznie z datą ważności). Może to być, w zależności od klasy wytrzymałościowej 30, 60 lub 90 dni. Nieco dłużej, bo nawet 120 dni może leżeć cement pakowany w worki z foliowym zabezpieczeniem. Cementów szybkowiążących nie należy magazynować dłużej niż 45 dni. Poza tym zawsze należy przechowywać go w oryginalnych opakowaniach oraz pod dachem, a najlepiej dodatkowo w zamkniętym pomieszczeniu. Zaleca się również by był on ułożony na paletach. 
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet