data aktualizacji: 24-11-2015, 10:49

Jak sprawdzić właściwości termoizolacyjne przegród


wyświetleń: 3191Jak sprawdzić właściwości termoizolacyjne przegród


Właściwości termoizolacyjne przegród określa się za pomocą specjalnego współczynnika przenikania ciepła, oznaczanego symbolem U. Współczynnik ten określa gęstość strumienia cieplnego przenikającego przez 1 m2 przegrody. Przy czym zakłada się, że temperatury po obu jej stronach nie zmieniają się, a ich różnica wynosi jeden stopień. Miarą współczynni­ka przenikania ciepła jest W/(m2∙K). Aby obliczyć współczynnik U należy znać współczynnik przewodzenia cie­pła materiału, z którego jest lub z którego zostanie zrobiona przegroda. Jeśli składa się ona z kilku warstw, to trzeba znać obliczeniowe wartości współczynnika przewodzenia ciepła wszystkich warstw.

Polska norma o oznaczeniu PN-EN ISO 6946:1999 podaje obliczeniowe wartości współczynników przewodzenia ciepła mate­riałów stosowanych w budownictwie oraz zasa­dy obliczania oporów cieplnych i współczynni­ków przenikania ciepła przez przegrody.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet