data aktualizacji: 24-11-2015, 11:59

Jak układać płyty alejkowe na podsypce z piasku


wyświetleń: 9521Jak układać płyty alejkowe na podsypce z piasku


Spod trasy przyszłej ścieżki należy wybrać najpierw warstwę ziemi w granicach 20 cm. Trzeba zwrócić uwagę, aby podłoże było odpowiednio zbite, dzięki temu uzyska się pewność, że grunt nie będzie osiadał. W ramach warstwy nośnej bądź podsypki można wykorzystać materiał w postaci żwiru czy tłucznia. Następna w kolejności będzie warstwa piaskowa, która powinna wychodzić ponad lico układanych płyt. Rozkładając kolejne płyty najlepiej zaczynać od strony domu. Pomiędzy płytami należy zachowywać kilkumilimetrowe odstępy. Podkład wykonany z piasku najlepiej wyrównywać przy użyciu kielni. Pozostaje wreszcie ułożenie płyt chodnikowych i ich odpowiednie ubicie, dzięki czemu ustabilizują się na odpowiednim poziomie. Nan końcu przy użyciu piasku uzupełnia się szczeliny między płytkami.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet