data aktualizacji: 24-11-2015, 12:22

Jak ustawić kąt konwertera


wyświetleń: 6666Jak ustawić kąt konwertera


Najłatwiej jest ustawić konwerter, jeśli jest na nim zaznaczona odpowiednia skala. Jeśli jednak jej nie ma, to można w takim wypadku posłużyć się zwykłym kątomierzem. Przede wszystkim trzeba będzie obrócić konwerter w istniejącym mocowaniu o kąt, który został podany w specjalnej tabeli. Wartość ta powinna być podana dla danego miasta lub do najbliższej lokalizacji od miejsca, w którym antena jest instalowana. Dany kąt trzeba mierzyć od pionu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówki zegara, mając widok na antenę od przody, od konwertera. Należy ustabilizować nastawę konwertera,  przytwierdzając śrubami do wysięgnika (precyzyjnie będzie się go dostrajać dopiero na końcu, więc w tej sytuacji nie musi to być idealny kąt).
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet