data aktualizacji: 22-02-2016, 13:11

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego


wyświetleń: 5750Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego


Formalności związane ze zgromadzeniem dokumentacji i pozwoleń na budowę trwają kilka miesięcy, dlatego trzeba je zacząć odpowiednio wcześnie. Podstawowym dokument to pozwolenie na budowę. Jest to decyzja administracyjna wydawana w wydziale architektury (planowania przestrzennego) w urzędzie gminy adekwatnym dla lokalizacji inwestycji. Na wstępie należy sprawdzić czy nasza działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli w UG nie ma wykonanego MPZP należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzje dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę. Owy wniosek należy złożyć w Starostwie właściwym dla położenia nieruchomości. Gotowe formularze (dane inwestora, rodzaj inwestycji, adres inwestycji, numer działki) można uzyskać u urzędzie. Oprócz wymienionych wyżej dokumentów należy załączyć również:

  • 4 egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego (wraz z planem zagospodarowania działki oraz z opiniami i pozwoleniami na wszystkie wymagane przyłącza, a także uzgodnienia włączenia do drogi)
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych


Od momentu złożenia kompletu wymaganych dokumentów Starosta ma 2 miesiące na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor ma dwa lata na rozpoczęcie budowy od chwili otrzymania pozytywnej odpowiedzi ze Starostwa - po tym czasie decyzja wygasa.    
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet