data aktualizacji: 24-11-2015, 10:50

Jak wygląda izolacja termiczna podłóg na gruncie


wyświetleń: 3017Jak wygląda izolacja termiczna podłóg na gruncie


W pomieszczeniach o tempe­raturze niższej lub równej 8°C nie istnieją żadne konkretne wymagania odnośnie podłogowej izolacji termicznej w miejscach, w których styka się ona z gruntem. Natomiast pod­łogi na gruncie w pomieszczeniach, które są ogrzewane należy ocieplać. Przy czym trzeba uwzględnić opór cieplny gruntu, przyjmując jego wartość w zależności od strefy podłogi. Wartości oporu cieplnego gruntu, który przylega do podłogi i ścian podane zostały w załączniku do normy o oznaczeniu PN-EN ISO 6946:1999.

autor: Krzysztof
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet