data aktualizacji: 24-11-2015, 10:26

Jak wygląda procedura odbioru przyłącza wodociągowego


wyświetleń: 4475Jak wygląda procedura odbioru przyłącza wodociągowego


Po wykonaniu przyłącza, jeszcze przed wyrównaniem wykopów, należy zgłosić gotowość do jego odbioru w wodociągach. Do zgłoszenia dołącza się wniosek o połączenie nowego przyłącza z istniejącą siecią wodociągową. Właściwy zakład dokona odbioru przyłącza, wtedy też założony będzie wodomierz, który następnie zostanie zaplombowany.

Po instalacji wodomierza należy przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację przewodów wodociągowych. Po dopełnieniu tych formalności pozostaje jeszcze spisanie umowy dotyczącej zaopatrzenia budynku w wodę.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet