data aktualizacji: 26-11-2015, 09:01

Jak wyglądają formalności przy budowie zjazdu z drogi publicznej i ogrodzenia stawianego wzdłuż drogi


wyświetleń: 4273Jak wyglądają formalności przy budowie zjazdu z drogi publicznej i ogrodzenia stawianego wzdłuż drogi


Budowa zjazdu z drogi publicznej wymaga przede wszystkim pozwolenia na budowę. O takie pozwolenie można wnioskować jeśli u zarządcy drogi uzyskało się odpowiednią decyzję lokalizacyjną i opracowało właściwy projekt.

W przypadku ogrodzenia wystarczy zgłosić wykonanie prac, które nie wymagają pozwolenia na budowę, nanosząc odpowiedni szkic na mapę sytuacyjno-wysokościową. Trzeba pamiętać o przepisowej odległości takiego ogrodzenia, wynoszącej w przypadku nowo budowanych domów 8 m, licząc od krawędzi zewnętrznej jezdni.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet