data aktualizacji: 24-11-2015, 11:20

Jak wykonać instalację kanalizacyjną


wyświetleń: 7436Jak wykonać instalację kanalizacyjną


Poziome odcinki rur należy ułożyć zawsze ze spadkiem w stronę odpływu ścieków. Jeżeli spadek będzie niewystarczający, wówczas w rurach odłoży się więcej zanieczyszczeń. Od właściwego wykonania połączeń zależy poziom szczelności instalacji. Liczba złączeń powinna zostać zredukowana do niezbędnego minimum. Nie należy przesadzać z wykorzystywaniem karbowanych rur elastycznych, bo ułatwiają one osadzanie się zanieczyszczeń. Trzeba pamiętać, że w środku budynku przewody kanalizacyjne należy prowadzić pod przewodami elektrycznymi i gazowymi. Przejścia rur powinny być zawsze wykonywane prostopadle do istniejących przegród. Na tuleje zazwyczaj wykorzystuje się rury z tworzyw sztucznych, natomiast wolną przestrzeń uzupełnia elastycznym wypełniaczem, w postaci wełny mineralnej bądź silikonu. Średnica rur tworzących podejścia powinna być dostosowana do wielkości spływających zanieczyszczeń. Przy czym średnica rur usytuowanych blisko odpływu nie może być mniejsza od średnicy poprzednich odcinków instalacji, z uwagi na to, że  w tym miejscu kumuluje się większa ilość ścieków. 
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet