data aktualizacji: 24-11-2015, 10:49

Jak wykonać izolację balkonową


wyświetleń: 2462Jak wykonać izolację balkonową


Przy projektowaniu i wykonywaniu balkonów, w zależności od przyjętego rodzaju izola­cji przeciwwilgociowej izolowane powierzchnie powleka się odpowiednim środkiem gruntują­cym. Izolację przeciwwilgociową z mas izolacyj­nych, pap oraz folii układa się na całej powierzchni, wywijając te materiały na ściany do poziomu nie przekraczającego 30 cm ponad górny poziom nawierzchni. Zalecane jest układanie warstw izolacji termicznej zarówno pod jak i nad płytą balkonową a także połączenie ich z izolacją cieplną ścian, co pozwala uniknąć wytworzenia się mostków termicznych. Na izolacji termicznej układa się war­stwę folii albo geowłókniny, po czym wylewa się cementową szlichtę na grubość nie przekraczającą 5 cm. Szlichtę poddaje się dylatacji m.in. przy wszystkich pionowych płaszczyznach. Natomiast progi drzwi balkonowych trzeba dokładnie zaizolować przy użyciu izola­cji przeciwwilgociowej, ułożonej na płaszczyznach pionowych, pamiętając o dokładnym uszczelnieniu w miejscach połączeń ze stolarką drzwiową.

autor: Krzysztof
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet