data aktualizacji: 24-11-2015, 10:17

Jak wykonuje się podłączenia instalacji wodociągowej do punktów czerpalnych


wyświetleń: 4359Jak wykonuje się podłączenia instalacji wodociągowej do punktów czerpalnych


Sposób podłączenia do punktów czerpalnych od pionu zależy od umiejscowienia punktów czerpalnych w budynku. Na połączeniu znajdującym się pomiędzy pionem a punktem czerpalnym montuje się zawory odcinające, które uniemożliwiają dokonanie napraw wszelkiego rodzaju armatury lub wymiany wodomierza mieszkaniowego bez konieczności odcinania wody do całego pionu.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet