data aktualizacji: 08-03-2016, 10:47

Jak zmniejszyć otwór na drzwi


wyświetleń: 36067Jak zmniejszyć otwór na drzwi


Podczas prac budowlanych trzeba zachować należytą wielkość otworów drzwiowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć co najmniej szerokość 0,8m i wysokość 2m w świetle ościeżnicy.

Gdy otwór przeznaczony na drzwi jest zbyt duży zazwyczaj nie ma problemów z jego zmniejszeniem poprzez wykonanie dodatkowej nadbudowy. Najlepiej użyć do tego:

  • styroduru, który mocuje się na klej, po czym owija się go siatką i tynkuje
  • płyt gipsowych, które układ się warstwowo za pomocą kleju do tego typu płyt; na całość warto także zastosować siatkę z włókna i zaciągnąć tym samym klejem, a na sam koniec przeciągnąć gładzią


 
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet