data aktualizacji: 26-11-2015, 10:03

Jaką rolę spełnia izolacja termiczna


wyświetleń: 4211Jaką rolę spełnia izolacja termiczna


Izolacja termiczna spełnia ważne funkcje w każdym domu. Przede wszystkim zmniejsza straty ciepła, dzięki czemu obniżają się koszty ogrzewania budynków. Ponadto dobrze wyko­nana izolacja termiczna zapewnia utrzymanie właściwych warunków zdrowotnych w po­mieszczeniach, ponieważ zapobiega szkodli­wym zjawiskom, m.in. wykraplaniu się wilgoci oraz rozwojowi pleśni na wewnętrznych powierzchniach przegród. Pleśnie rozwijają się zazwyczaj tam, gdzie izolacja termiczna jest źle wykonana, np. na połączeniu stropów ze ścia­nami lub w narożnikach pomieszczeń. Są to miejsca nazywane mostkami termicznymi, nazywanymi tak z uwagi na ponoszone duże straty ciepła.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet