data aktualizacji: 24-11-2015, 10:19

Jakie czynności należy przeprowadzić przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej


wyświetleń: 2804Jakie czynności należy przeprowadzić przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej


Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczel­ności oraz trzeba sprawdzić, czy stan faktyczny jest zgodny z dokumentacją oraz przepisami właściwych norm i  warunków technicznych. Istotne jest zwłaszcza sprawdzenie, czy użyte zostały właściwe materiały i elementy wchodzące w skład instalacji, sprawdzenie połączeń pod kątem prawidłowości ich wykonania, jakości użytych uszczelniaczy, wielkości spadków przewodów, wzajemnych odległości przewodów i odległości od przegród bu­dowlanych.

Należy także ustalić, czy zostały prawidłowo wykonane odpowie­trzenia, podpory przewo­dów oraz czy zachowano odpowiednie odległości między tymi podporami, czy prawidłowo została wykonana kompensacja i zamon­towana właściwa armatura. Istotna jest również jakość wykonania izolacji an­tykorozyjnej i termicznej, a także ocena zgodności wykonania instalacji z przedłożoną dokumentacją.

autor: Kamil
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet