data aktualizacji: 26-11-2015, 08:59

Jakie mogą być konsekwencje podniesienia wysokości ściany kolankowej


wyświetleń: 10186Jakie mogą być konsekwencje podniesienia wysokości ściany kolankowej


Za podniesienie ścianki kolankowej może grozić kara finansowa. Najlepiej w tej sytuacji wystąpić o zmianę warunków zabudowy, w zakresie dopuszczalnej wysokości budynku. Następnie przygotować projekt zamienny i uzyskać odpowiednie pozwolenie na budowę. Wówczas będzie można wystąpić o odbiór domu. Istotne, aby nie zamykać budowy domu w dzienniku budowy do czasu uzyskania zamiennego pozwolenia budowlanego.

Faktem jest, że w opisywanym przypadku decyzja należy wyłącznie do projektanta, który może zakwalifikować zaistniałą zmianę jako odstąpienie nieistotne. Gdyby natomiast uznał, że ingerencja była istotna, wtedy potrzebny będzie projekt zastępczy i zmiana pozwolenia na budowę.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet