data aktualizacji: 24-11-2015, 10:21

Jakie normy powinna spełniać instalacja wodociągowa


wyświetleń: 3573Jakie normy powinna spełniać instalacja wodociągowa


Wykonanie wewnętrznych instalacji powinno odpowiadać warunkom technicznym wykonawczym i odbiorczym robót budowlanych oraz montażowych. Wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane do zabudowy w instalacji wodociągowej muszą odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny zostać dopuszczone do zastosowania w budownictwie na mocy właściwych decyzji, wydawanych przez określony organ.

Za dopuszczone do obrotu uznaje się te wyroby, które zostały opatrzone specjalnym certyfikatem lub mające deklarację zgodności albo certyfikat zgodności z Polską Normą. Materiały instalacyjne, które będą wchodziły w kontakt z wodą pitną i gospodarczą, muszą posiadać atest dopuszczający, wydawany przez PZH.

autor: Kamil
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet