data aktualizacji: 24-11-2015, 10:51

Jakie odmiany styropianu spotyka się w budownictwie


wyświetleń: 4056Jakie odmiany styropianu spotyka się w budownictwie


Styropian produkuje się w formie płyt jako materiał palny i samogasnący. Odmiana samogasnąca zapala się od ognia, jednak płomień nie ulega rozszerzeniu i  zaraz po zapaleniu gaśnie. Styropian palny oznacza się literą S, a styropian samogasnący literami FS. Zgodnie z normą PN-B-20130:1997 styropian wytwarza się w pięciu różnych odmianach, w zależności od gęstości i współczynni­ka przewodzenia ciepła. Są to odmiany: 10, 12, 15, 20 i 30 (przy czym liczby te wyrażają gęstość, która w pierwszym, przypadku jest równa lub większa niż 10 kg/m3). Im większa gęstość, tym bardziej wytrzymały mechanicznie powinien być styropian (przy jednoczesnej mniejszej ściśliwości). Nie jest to jednak regułą, ponieważ właściwości styropianu zależą w pewnej mierze od stopnia jego spienienia. Jeżeli więc polistyren nie jest dostatecznie spieniony, to płyty ze styropianu mają wprawdzie zwiększoną gęstość objętościową, ale jednocześnie odznaczają się słabą wytrzymałością.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet