data aktualizacji: 24-11-2015, 10:19

Jakie są ograniczenia w kwestii prowadzenia instalacji wodociągowej w domu


wyświetleń: 3364Jakie są ograniczenia w kwestii prowadzenia instalacji wodociągowej w domu


Nie wolno prowadzić przewo­dów instalacji w miejscach przeznaczonych dla urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, chyba że konkretne przepi­sy mówią coś innego. Nie wolno również łączyć przewodów wodociągowych wody zimnej bądź ciepłej z całą siecią przewodów, które zasilane są z innych źródeł.

W sytuacji podłą­czenia przewodów do przybo­rów sanitarnych powinno się pozostawić przerwę po­wietrzną, a w przypadku podłączenia przewo­dów do kotłów, instalacji c.o. a także urządzeń przemysło­wych, trzeba zaplanować instalację zaworów zwrotnych, które zapobiegną wycofaniu się wody w kierunku przewo­du zasilającego.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet