data aktualizacji: 24-11-2015, 10:35

Jakie są zasady dobierania przewodów instalacji elektrycznej


wyświetleń: 3187Jakie są zasady dobierania przewodów instalacji elektrycznej


Aby dokonać właściwego doboru przewodów w instalacji elektrycznej, należy przede wszystkim wyznaczyć przekrój takiego przewodu, uwzględniając przy tym długotrwałe obciążenia prądowe, dopuszczalne spadki napięcia oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przewodów i poziom skuteczności w ochronie przeciwporażeniowej. Dopuszczalny spadek napięcia w instalacji domowej w obwodach odbiorczych nie powinien wynosić więcej niż 3% w przypadku napięcia od licznika do odbiornika prądu. Natomiast nie powinien przekraczać 0,5% od licznika do złącza.

Jeśli chodzi o odpowiednią odporność mechaniczną, to kable powinny posiadać przekroje odpowiedniej wielkości, co w przypadku kabla układanego na stałe wynosi 1,5 mm2. W przypadku gniazd wtyczkowych instalacji wewnętrznej, przekrój kabla powinien być większy i wynosić 2,5 mm2.

autor: Krzysztof_K
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet