data aktualizacji: 24-11-2015, 10:21

Jakie są zasady prowadzenia przewodów wodociągowych


wyświetleń: 4819Jakie są zasady prowadzenia przewodów wodociągowych


Przewody wody zimnej i ciepłej powinno się pro­wadzić po ścianach wewnętrznych. Przewody wodociągowe można układać poniżej poziomu posadzki w domu bez piwnicy albo poniżej poziomu posadzki piw­nicy w sytuacji, jeśli temperatura w jej wnętrzu jest zawsze powyżej 0°C, a przewody są układane przynajmniej na głębo­kości 30 cm pod poziomem posadzki w kana­łach, które umożliwiają dostęp do przewodów.

Nie można układać przewodów wodociągo­wych w ziemi, jeśli położona nad nimi posadzka stanowi szczelną barierę.W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentów, powin­ny zostać osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno być połączeń rur. Poza tym przewody należy układać prostopadle i równolegle do ścian.

autor: KamilInne artykuły w dziale:

konkurs fotograficzny nasze kuchnie 2021


© Copyright 2012-2021 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet