data aktualizacji: 24-11-2015, 10:22

Jakie warunki techniczne powinny spełniać przewody kanalizacyjne w instalacji z tworzyw sztucznych


wyświetleń: 3552Jakie warunki techniczne powinny spełniać przewody kanalizacyjne w instalacji z tworzyw sztucznych


Podczas wykonywania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w domu, trzebaspełnić określone warunki. Przede wszystkim przewody kanalizacyjne rozmieszczone wewnątrz, wolno wykonać z żeliwnych rur bezciśnieniowych albo ze sztucznych tworzyw bezciśnieniowych. Wybór materiału zależy od temperatury i chemicznej agresywności ścieków. Przewody można zlokalizować obok przewodów zimnej i ciepłej wody oraz c.o. przy zachowaniu odległości wynoszącej 10 cm.

Przewody powinny zostać tak zamontowane, aby możliwe było ich wydłużenie pod wpływem rosnącej i malejącej temperatury. Najlepsze w takiej sytuacji będą połączenia kielichowe z uszczelką pierścieniową. Przewody prowadzone poziomo w gruncie należy układać na specjalnej podsypce piaskowej, której grubość  grubości powinna mieścić się w przedziale 15-20 cm. Przewody spustowe należy prowadzić w szybach instalacyjnych tłumiących hałas przepływających ścieków.

autor: Kamil
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet