data aktualizacji: 06-09-2019, 08:33

Kierownik budowy a kierownik robót


wyświetleń: 2407Kierownik budowy a kierownik robót


Kierownika budowy nie należy mylić z kierownikiem robót. To dwie oddzielne funkcje określone w prawie budowlanym. Najważniejszą osobą na placu budowy jest kierownik budowy, który nadzoruje wszystkie etapy prac związanych z budową, czyli odpowiada za całość procesu inwestycyjnego. Kierownik robót jest mu podległy i odpowiada jedynie za pewną część prac (robót). Może to być kwestia wykopów pod przyłącza wodne i kanalizacyjne albo przebieg prac związanych z robotami elektrycznymi. Kierownik budowy kieruje pracami, wyzancza ich kolejność i pilnuje przestrzeganie harmonogramu prac. Wszystko odbywa się zgodnie z ustaleniami z inwestorem. kierownik budowy, podobnie jak kierownik robót na placu budowy powinien posiadać hełm ochronny - obaj noszą taki sam kolor - biały.

źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet