data aktualizacji: 30-10-2018, 06:14

Kierownik budowy czy inspektor nadzoru


wyświetleń: 2408Kierownik budowy czy inspektor nadzoru


Obecność kierownika budowy na każdej inwestycji jest obowiązkowa i wynika z przepisów Prawa budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. W ramach kompetencji kierownika budowy jest nadzorowanie przebiegu prac oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie budowy wraz z prowadzeniem dokumetacji. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie musi być zatrudniony na budowie. Inwestor decyduje się na taką opcję dodatkowo, gdy chce zadbać o dobrą jakość wykonywanych prac, w tym pilnowania by nie dopuścić do powstanie wszelkich nieprawidłowości podczas budowy domu. Zatem funkcja inspektora jest po to by chronić interesy inwestora. Obie funkcje wymagają odpowiednich umiejętności potwierdzonych uprawnieniami wykonawczymi. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne. Inspektor nadzoru ma prawo wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, a także dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet