data aktualizacji: 24-11-2015, 10:24

Na czym polega badanie szczelności instalacji grzewczej


wyświetleń: 3849Na czym polega badanie szczelności instalacji grzewczej


Badania szczelności instalacji odbywają się przed przekazaniem jej do normalnego użytku. Badanie wymaga wcześniejszego napełnienia instalacji, na dobę przed wykonaniem testu.

Jeśli  przeprowadza się badanie szczelności na zimno, wówczas powinno się najpierw odpowietrzyć instalację i odłączyć ją od źródła ciepła i naczynia wzbiorczego. Przy pomocy ręcznej pompy dokonuje się podniesienia poziomu ciśnienia w instalacji do momentu, aż wskaźnik jego wartości przekroczy ciśnienie robocze o 2 bary.

Natomiast w przypadku badania na gorąco, powinno się w ciągu trzech dób poprzedzających badanie odpowiednio ogrzewać budynek, tak aby wypełnione zostały najwyższe parametry robocze czynnika grzejącego. Powinno się też sprawdzić połączenia i uszczelnienie. Jeśli po ostudzeniu instalacji nie odnotuje się jakichkolwiek uszkodzeń bądź odkształceń instalacji, wówczas wynik badania zakończy się pozytywnie.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2023 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet