data aktualizacji: 24-11-2015, 10:20

Na jakiej wysokości powinno się ustawiać armaturę


wyświetleń: 7537Na jakiej wysokości powinno się ustawiać armaturę


Armatura czerpalna powinna zostać ustawiona na różnej wysokości. Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek i zlewozmywaków należy ustawiać na wysokości 25-35 cm nad przyborem. Ścienne baterie wannowe należy montować na wysokości 10-18 cm nad górną krawędzią wanny.

Baterie ścienne i mieszacze do natrysków powinny zostać umiejscowione na wysokości od 1 do 1,5 m nad posadzką basenu, licząc od wylotu osi podejścia punktu czerpalnego. Do baterii zaworów czerpalnych stojących powinno się używać elastycznych łączników, redukujących hałasy i drgania powodowane działaniem armatury.
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2024 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet