data aktualizacji: 24-11-2015, 10:45

O czym należy pamiętać podczas prac izolacyjnych


wyświetleń: 2329O czym należy pamiętać podczas prac izolacyjnych


Izolacje powinny dokładnie przylegać do izolowane­go podkładu, bez pęknięć czy miejscowych wgłębień. Miejsca, w których przez warstwy izolacyj­ne przechodzą przewody instalacyjne czy elementy konstrukcyjne, powinny być bardzo dokładnie uszczelnione w taki sposób, aby wykluczyć możliwość przeciekania wody pomiędzy przewoda­mi czy elementami a izolacją. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szcze­gólnie izolacje poziome narażone są na uszko­dzenia w momencie transportu materiałów, układania kolejnej warstwy, czy w czasie ustawiania rusztowań.

autor: Krzysztof
Inne artykuły w dziale:

© Copyright 2012-2022 poradybudowlane.com.pl | powered by: introNet